Activitats “EL PAISATGE CULTURAL DE L’HORTA D’ALACANT”

Amb aquesta guia didàctica volem garantir la pervivència dels valors del Paisatge Cultural de l’antiga Horta d’Alacant.

Conéixer per a valorar i protegir!

 • Amb aquesta proposta didàctica volem centrar-nos en alguns aspectes històrics fonamentals de l’Horta d’Alacant. Per això, hi tractarem diferents conceptes relacionats amb l’origen, la configuració del patrimoni, l’evolució i l’estat actual del camp de l’Alacantí. En cada unitat didàctica s’estableixen diferents tipus d’activitats en funció del moment de l’aprenentatge
 • I. Activitats per a començar: Creació d’expectatives
  • Pluja d’idees
  • Reflexió sobre la situació actual de l’Horta d’Alacant
 • II. Activitats per a ampliar coneixement
 • III. Activitats de sistematització i l’adquisició dels continguts.
 • IV. Activitats de producció i reforç dels continguts.
 • V. Activitats per a avaluar: Reflexió i aportació de resultats.

Aquesta proposta didàctica està dirigida a l’alumnat, però també a un context social ampli: docents, famílies, associacions culturals, col·lectius diversos, ONG, professionals diversos, administracions locals, etc.

En aquesta unitat tindràs moltes propostes de treball; tria’n les que s’acosten més als teus interessos o als del professorat.

Material elaborat per:

Patricia Gilabert-Zarco: Assessora didàctica, disseny de la guia didàctica i estructura de les activitats didàctiques.
Verónica Quiles López: Assessora històrica, creació de mapes i continguts i desenvolupament de les activitats didàctiques.

 • Lina Vega: Conceptualització gràfica, maquetació i disseny d’activitats, investigació de repositori
 • Victoria Sapena: Sistematització de dades GIS.
 • José Abellán: Conceptualització gràfica i maquetació.
 • Fabiola Quilis: Investigació del repositori.
 • Òscar Banegas Garrido: Traducció al valencià.