Programa d’educació per a la ciutadania global

“TERRA”

EL PAISATGE CULTURAL DEL CAMP D’ALACANT.
Vertebrant una comarca sostenible.
Vista de La Condomina

La comarca de L’Alacantí compta amb una inusual concentració de Béns d’Interès Cultural, 28 torres disseminades per l’antiga Horta d’Alacant; en l’actualitat de conserven 25 torres refugio i 3 torres guaita, es coneix que van existir al voltant de 40 torres per tota l’horta. Totes elles són només la punta de llança d’un entramat patrimonial de més 200 de béns, entre cases i viles de l’Horta, arquitectura religiosa, nuclis històrics, camins tradicionals i els sistemes de reg alacantí, amb els assuts de Mutxamel, Sant Joan i el Campello, que, al costat del Pantà de Tibi, constitueixen un conjunt singular de gran bellesa i incalculable valor. No obstant això, aquest valuós llegat experimenta des de fa dècades un prolongat procés d’abandó que està abocant a la desaparició d’una part important d’aquests béns.

El territori de l’horta alacantina, ha perdut el seu valor cultural i patrimonial i s’ha transformat en un espai fútil, sense perspectiva paisatgística i ambiental, sent una suma de llocs desconeguts, concebuts socialment com a espais de ningú.

“Soc un territori ple de riqueses patrimonials amb una singularitat paisatgística única i encara així he perdut el meu valor cultural. Amb el pas del temps m’he transformat fins a arribar a ser una suma de llocs desconeguts”

Necessite protecció, necessite que em reconegues!

Amb una duració inicial de trenta mesos, el projecte “TERRA” té com a objectiu contribuir a la protecció i posada en valor del patrimoni cultural entorn al territori de l’antiga Horta alacantina i pretén crear les bases per a vertebrar la comarca de manera inclusiva i sostenible.

Aquest programa formatiu i divulgatiu està dirigit a les administracions, entitats, associacions i a la societat en el seu conjunt. S’han adherit institucionalment els Ajuntaments de Sant Joan d’Alacant, Mutxamel, El Campello i Tibi, així com nombroses entitats de diversa índole, agents socials i ciutadania interessada.

La ONGD Arquitectura Sense Fronteres Espanya, ASFE, té com a missió treballar en la millora de l’habitabilitat i la defensa del dret de les persones a un hàbitat digne promovent el desenvolupament humà equitatiu i sostenible, lidera aquest projecte, en col·laboració amb el Col·legi Territorial d’Arquitectes d’Alacant, CTAA. És finançat principalment per la Generalitat Valenciana, en la convocatòria “Projectes d’Educació per a la Ciutadania Global 2019”, i per l’Ajuntament d’Alacant en la convocatòria d’Educació per al desenvolupament 2019.

CONEIX MÉS ACÍ (pdf)