V. ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

Per a finalitzar, és indispensable avaluar l’assoliment dels objectius plantejats durant les diferents activitats de l’itinerari pedagògic.

🎯 Objectiu: Reconéixer els coneixements adquirits i la importància de valorar el Paisatge Cultural del Camp d’Alacant.

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

  1. Mapa emocional

Si s’ha fet l’itinerari experiencial, es pot fer una descripció d’allò que han observat, han sentit, de les percepcions en general, anècdotes o detalls que han explicat els/les companys/es o el/la professor/a. Es pot triar l’element o els elements més significatius per a cadascú i dir per què, dibuixar el plànol o el recorregut realitzat amb icones o dibuixos en cada fita que consideren d’especial importància.

——————————————————————

  1. Decàleg d’actuacions i debat

 A partir de tot el que hem aprés i del coneixement de la situació en què es troba l’antiga Horta d’Alacant, creus que és possible un model de ciutat diferent? Com podem fer per a preservar el nostre patrimoni natural i cultural (material i immaterial)? Com podem recuperar el patrimoni existent?

Us posem com a exemple el “Pacte per l’Horta“, redactat per l’Equip Ambaixador de l’Horta d’Alacant.

Partint d’aquest document l’alumnat pot debatre i proposar iniciatives concretes que avalen els 14 punts prioritaris que s’han identificat per a recuperar el valor del Paisatge Cultural del Camp d’Alacant.

Es poden repartir diferents rols per al debat i la reflexió, per exemple poden representar diferents institucions públiques o entitats i col·lectius socials amb objectius específics i defensar diferents postures en relació amb els punts marcats en el “Pacte“.

present, passat i futur, “què puc fer jo per a…”

A partir de la posada en comú de les reflexions, realitzarem un decàleg d’actuacions. Aquest decàleg podrà ser presentat a l’Administració corresponent i a aquest efecte.

——————————————————————

  1. Varietat d’activitats

Activitats de relació (per exemple, terminologia específica amb propostes de definicions amb fletxes per a relacionar-les, noms d’oficis, etc.), o es planteja una pregunta amb diferents respostes. També es poden relacionar conceptes amb períodes o moments de la cronologia.

💡Altres idees:

RIU DE MONTNEGRE:

Enunciat:

Ara que ja coneixes els diferents noms del riu de Montnegre, podries plasmar en el següent mapa les divisions de la seua conca i dir a quina comarca corresponen?
Descarrega >>> Recurs: Mapa buit Horta d’Alacant i el seu entorn geogràfic

Investiga-hi a partir de la informació següent:

👉Textos de referència: Apartat RECORDA

“L’aigua de l’Horta d’Alacant”

“L’Horta d’Alacant entre mar i muntanya”

TIPUS DE CULTIUS:

Enunciat:

Explica quins han sigut i són els cultius més significatius en l’Horta d’Alacant. Tingues en compte les seues característiques i la seua importància com a cultiu tradicional.

Investiga-hi a partir de la informació següent:

👉 Textos de referencia: Apartat RECUERDA

“L’origen del cultiu i l’exportació de tomaca d’hivern a Alacant”

FAUNA I FLORA AUTÒCTONA:

Enunciat:

Coneixes a què es dedica el Centre de Recuperació de Fauna Santa Faç (Alacant), dependent de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica?,Saps on està situat?

Projecte grupal: elabora una llista de la fauna i la flora autòctona d’aquesta zona i exposa-la a classe. Entrevista les persones grans de la família per a arreplegar algun remei casolà o curatiu que siga emprat en la família utilitzant les plantes medicinals autòctones.  Crear un catàleg amb les dades obtingudes.

Investiga-hi a partir de la informació següent:

Descarrega >>> Recursos fauna* A partir del treball d’observació d’ocells i altres animals en el llit del Riu Sec, realitzat per Gaspar Belmonte en el tram comprés entre l’Assut de Mutxamel i l’Assut de Sant Joan el dia 31 d’octubre de 2020. Taller FAKE RIUS 30.

Descarrega >>> Recursos flora * A partir del treball d’observació de flora en el llit del Riu Sec, realitzat per Marco Ranieri en el tram comprés entre l’Assut de Mutxamel i l’Assut de Sant Joan el dia 31 d’octubre de 2020. Taller FAKE RIUS 30.

CAMINOS TRADICIONALES:

Enunciat:

Els camins tradicionals han perdurat en el temps, i molts s’han conservat fins als nostres dies.

Investiga en la secció EXPLORA i navega entre els camins de l’època Moderna i cerca els seus noms. Sabries reconéixer en l’actualitat alguns d’eixos camins?

Projecte Grupal: Triar algun camí tradicional que en l’actualitat encara conserve algun tram o el seu nom i visitar-lo. Recopilar dades gràfiques sobre les seues característiques actuals i crear un collage sobre com ens agradaria que es conservara agregant altres elements gràfics com a dibuixos, altres imatges, retallades de revistes, etc. Previ a la visita, podeu situar-los en google maps i passejar per ells a través de street view per a planificar el treball.

Investiga-hi a partir de la informació següent:

Tipus d'activitat
Activitats d’avaluació