I. ACTIVITATS PER A COMENÇAR

Amb aquestes activitats de pluja d’idees sobre l’Horta alacantina proposem que s’òbriga un debat a classe sobre diferents temes generals dels elements que conformen el paisatge cultural del Camp d’Alacant.

Es recomana tindre preparat el material que es proposa com a complement de les preguntes per si fora necessari proporcionar dades que  motiven la participació de l’alumnat.

🎯 Objectiu: Establir el grau de coneixements previs que l’alumnat té sobre el tema.

✍🏻 Desenvolupament:

Opció 1. Es projecta cada fitxa a l’alumnat i es planteja un debat de manera oberta que motive la participació a l’hora de respondre i solucionar els reptes proposats.

Opció 2. L’alumnat, dividit en grups, debat i respon les preguntes de cada fitxa, i després es posen en comú les idees i les respostes.

ACTIVITATS:

Enllaços
ACTIVITATS PER A COMENÇAR: FITXES INTERACTIVES👉 GUIA DIDÀCTICA