II. ACTIVITATS PER A AMPLIAR CONEIXEMENT


Sèrie de fitxes en les quals proposem una sèrie de qüestions i enunciats, amb la finalitat de comparar, identificar diferències i reflexionar sobre l’estat actual del Paisatge Cultural del Camp d’Alacant.

🎯 Objectiu: Ampliar coneixements i reconéixer els aspectes o les temàtiques que mereixen més dedicació a l’hora d’aprofundir en els continguts.

❗📖 Tens a la teua disposició una sèrie de textos explicatius i mapes que proporcionen el contingut base per a fer les explicacions necessàries. Estaran indicats en cada fitxa.

✍🏻 Desenvolupament:

Opció 1. Es presenta a l’alumnat la fitxa i es plantegen les preguntes de manera oberta per a motivar la participació.

Opció 2. L’alumnat, dividit en grups, debat i respon les preguntes; després es posen en comú les idees i les respostes.

ACTIVITATS:

Enllaços
ACTIVITATS PER A AMPLIAR CONEIXEMENT: FITXES INTERACTIVES 👉 GUiA DIDÀCTICA