IV. ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ, AMPLIACIÓ I REFORÇ

Una vegada completat l’itinerari pedagògic a través de les diferents tipologies d’activitats us proposem organitzar i planificar xicotets treballs monogràfics o murals explicatius que podran ser exposats en classe i/o en un itinerari experimental i vivencial amb una ruta concreta. D’aquesta manera, l’alumnat podrà ser guia de la ruta, fins i tot, poden passar-se el testimoni entre uns/as i altres/as.

🎯 Objectiu: Crear espais i canals d’expressió en els quals s’impulsa a la cooperació i a compartir els coneixements i les experiències adquirides i treballades.

IV. Activitats de producció, ampliació i reforç

ACTIVITATS PER A CREAR

1- Fase 2 Exposició “El nostre relat de l’Horta”

Continuació activitat 7.

🎯 Objectiu: Realitzar el guió expositiu de l’exposició amb els apartats que s’exposaran per temàtiques, cronologia, etc… És molt important ordenar-los, seguint sempre un fil conductor.

Aquesta activitat consistirà en el fet que l’alumnat, que prèviament ha aportat les peces expositives, presentarà com a guies de l’exposició la investigació realitzada a partir d’un treball realitzat per ells i elles que es relacione amb allò exposat.

  • ✍🏻 Completar el relat expositiu, per grups.
  • 📖 Realitzar una guia de l’exposició.
  • 📣 Explicar cada peça.   

💡 IDEES:  

Us suggerim una sèrie d’idees i propostes per a dur a terme la visita guiada.

La varietat de temàtiques amb les quals podem treballar aquesta exposició ens permet abordar-la des d’una perspectiva multidisciplinària i enfocar-la des de diferents temàtiques segons els objectius que vulguem aconseguir, com per exemple:

1- Treballs monogràfics.

2- Creació de fitxes. S’hi pot aportar una imatge que han de completar amb un seguit de qüestions plantejades, per exemple, nom, funció que realitza, etc.

3- Crear, recopilar, entrevistar per a aconseguir realitzar un relat d’històries de vida (podria ser testimonial a través d’entrevistes, per exemple, als iaios i a les iaies si recorden…) amb preguntes proposades, o també una llegenda inventada per a ser oralitzada i dramatitzada.

4- Creació d’una maqueta relacionada amb qualsevol temàtica de les treballades. 

5- Crear un curtmetratge.

6- Crear una ruta amb una geolocalització virtual.

7- Elaborar el quadern de camp per a fer l’itinerari experiencial amb fitxes d’observació, percepció sensorials, recerca de pistes, adjuntar plànols de la zona, localització d’elements o de BIC reconeguts, presa de mostres, treball en argila o altres materials.

8- Presentacions en diversos suports: gravacions a manera de petit documental, murals, pòsters, fotografies, etc. que acompanyen l’exposició.

9- Difusió dels resultats (en altres classes, en mitjans de comunicació, en la pàgina web del centre, en altres centres, en algun espai expositiu que no siga el centre educatiu, etc.). Ací és important la interacció de diferents departaments per a treballar de manera multidisciplinària.

10- Realització d’un Trivial, un joc de cartes amb preguntes o fotos per una banda i les respostes les pot tindre un/a moderador/a, un passaparaula, un dòmino, una sopa de lletres, etc. En el cas de la realització d’un Trivial, cada alumne/a o grup pot encarregar-se d’un tema. Ací en teniu algunes idees: Aigua, Camins, Torres, Cases I Finques, Productivitat, etc.

11-  L’horta hui: Es pot aportar un text (antic o no, un article periodístic, etc.) sobre el qual es realitzen tres preguntes que poden donar pas a una reflexió posterior. 

————————————————–

2– Itinerari experiencial per “La Condomina”

Itinerari experiencial per a poder-lo desenvolupar tant a l’aula com in situ. Us proposem la realització d’una ruta per la Condomina i hi haurà la possibilitat de realitzar punts d’observació i reflexió i realitzar un joc sobre les torres de l’Horta.

Si us abelleix aprendre jugant, us proposem un joc sobre les torres de l’Horta i, en concret, sobre quatre: Torre del de Ferrer, Torre de Sarrió, Torre de Reixes i Torre del Ciprer.

JOC TORRES DE L’HORTA >>> ▶

Creat per Patricia Gilabert-Zarco. Docent Departament de Valencià de l’IES Ràdio Exterior d’Alacant.

————————————————–

💡 ALTRES IDEES:  

Us proposem altres opcions d’itineraris. Teniu com a referència les següents rutes de la secció DESCOBREIX:

  1. DESCOBREIX TERRA: Nucli urbà de Mutxamel
  1. DESCOBREIX TERRA: Ruta per la partida Fabraquer
  1. DESCOBREIX TERRA: Ruta pel Nucli Històric de Sant Joan d’Alacant
  1. DESCOBREIX TERRA: Ruta per Mutxamel fins a l’Assut de Sant Joan
  1. DESCOBREIX TERRA: Ruta pel Riu Sec, d’Assut a Assut
  1. DESCOBREIX TERRA: Ruta per la Condomina, Alacant
  1. DESCOBREIX TERRA: Ruta La Vila de Tibi

Tipus d'activitat
Activitats de producció, ampliació i reforç