Torre Plàcia

Estat de conservació
Mala
Protecció
BIC

La Torre de Plàcia, també anomenada Torre Plasia o Torre Plácida, se situa a l’interior d’un petit solar encaixonat entre tres grups d’edificacions d’habitatges de recent construcció. El solar presenta el seu ferm a gairebé un metre per sota de la rasant del vial urbanitzat, evidenciant el risc d’inundació (amb el consegüent mal per a la mateixa). Possiblement el nom de la torre prové d’una de les primeres propietàries d’aquesta, Dª Plácida Mingot, pertanyent a una de les grans famílies de la Condomina, aproximadament pel segle XVII. De l’antic conjunt arquitectònic (torre i casa) queda en l’actualitat solament la torre, ja que la casa adossada a la mateixa va ser derruïda cap a l’any 1.983. La torre, ara exempta, presenta un avançat estat de ruïna física i està abandonada en l’actualitat.

Referències web

Referències bibliogràfiques

  • Varela Botella,S. (1995). Arquitectura Residencial en la huerta de Alicante, Alacant, Institut de Cultura Juan Gil Albert.
  • Guía d’Arquitectura de la Província d’Alacant, Alacant, Col·legi Territorial d’Arquitectes d’Alacant, 1999.
  • Guía d’Arquitectura d’Alacant (Tom 1 y 2), Joan Calduch Cervera y Santiago Varela Botella, Ed.Comissió de Publicacions del CSI 1979-1980.