Taules participatives TERRA

Temàtiques taules participatives “TERRA”

Un dels objectius del programa d’educació per al desenvolupament “TERRA” és reformular els axiomes del nostre model urbanístic, social i econòmic amb la finalitat de construir un imaginari col·lectiu sobre el territori.

Per a abordar aquestes qüestions s’han establit quatre taules participatives, amb la finalitat de treballar baix diferents òptiques entorn de les següents temàtiques:

“PATRIMONI PERDURABLE”

Recuperació dels recursos culturals, naturals, materials i immaterials.

JUSTIFICACIÓ

La infraestructura històrica tan important de l’horta alacantina i el seu valor cultural associat s’han vist degradats fins a desdibuixar la identitat característica d’un territori patrimonialment singular.

Recuperar el valor social cap a aquests components del Paisatge Cultural del territori de l’Horta de L’Alacantí, implica comprendre la relació entre tots ells, la seua interdependència, reconéixer el seu valor patrimonial i cultural en la nostra societat amb la finalitat de conjuminar esforços per protegir-los.

L’aprenentatge i enteniment d’aquests conceptes seran la base per a la seua divulgació i permanència en la cultura del municipi. Si bé és cert que la conservació dels béns i espais de rellevància històrica és fonamental, també ho és la necessitat de compatibilitzar-ho amb l’interés social ja que la construcció dels elements que podem identificar en el territori és resultat històric dels valors tradicionals.

Objectius de la taula de Patrimoni Perdurable:

 • Identificar i analitzar l’estat dels elements patrimonials i culturals, materials i immaterials, que donen valor a l’horta alacantina.
 • Valorar els diferents components del Paisatge Cultural del territori de l’Horta de L’Alacantí i establir relacions entre ells.
 • Construir un model comú de protecció i gestió d’aquests elements, trencant barreres geogràfiques i creant aliances supramunicipals, institucionals i interpersonals.
 • Explorar el potencial de la creació de relats culturals comuns que contribuïsquen a la protecció del patrimoni edilici i immaterial i que recuperen el significat i la identitat pròpia del territori, ajudant a impulsar un model de comarca més sostenible.

“ECONOMIA SOSTENIBLE”

Alimentació saludable, productes locals i economies emergents.

JUSTIFICACIÓ

Actualment, el model de consum i desaprofitament dels nostres recursos és un clar exemple de l’economia lineal. Perquè el paisatge cultural del camp d’Alacant siga sostenible, hem de començar per donar valor al local, i sobretot, als nostres recursos naturals finits.

Un dels principals recursos en l’àmbit de l’Horta és l’aigua, la gestió i la distribució de la qual és de vital importància respecte a la problemàtica associada a la seua escassetat i contaminació, per tant, incorporar-la al funcionament de noves activitats es converteix en un repte.

Reconéixer l’àrea rural vertebrada per camins i séquies de l’Horta Alacantina per a valorar l’oportunitat de crear noves economies socials a partir d’una gestió i distribució circular i sostenible de productes i serveis locals. 

S’espera que les ciutats en 2050 alberguen el 66% de la població mundial i actualment es coneix que aquestes són les responsables del 70% de les emissions mundials de gasos d’efecte d’hivernacle. La importància d’una gestió eficient evita, no sols problemes ambientals, sinó una pèrdua de competitivitat territorial i benestar social.

Objectius de la taula d’Economia Sostenible:

 • Definir àrees econòmiques de l’horta en un context d’estructura verda, economia circular i estil de vida saludable.
 • Recuperar el teixit econòmic del camp d’Alacant, en els diversos sectors productius per a revitalitzar el territori.
 • Generar entorns de col·laboració creativa i experiències compartides per a oferir serveis i innovacions sostenibles pràctiques i escalables.
 • Reconéixer el valor dels recursos, productes i serveis locals, potenciant marques pròpies del Paisatge Cultural de l’Horta de l’Alacantí.

“MOBILITAT, OCI I TURISME RESPONSABLES”

Camins tradicionals i xarxes supramunicipals. Oferta turística i d’oci.

JUSTIFICACIÓ

La xarxa de camins tradicionals configurava la trama vertebradora de la mobilitat del Camp d’Alacant, constituint el nexe entre tots els elements materials i immaterials de l’Horta. No obstant això, en l’última dècada hem sigut testimonis de la seua destrucció i abandó, la qual cosa ha suposat la desconnexió dels elements singulars de l’horta.

Encara així, aquests camins tradicionals continuen sent un dels majors recursos paisatgístics amb els quals compta l’Horta, no únicament pel seu caràcter pintoresc. Aquestes sendes permeten a la ciutadania i als visitants conéixer el relat històric de la comarca que va erigir aquestes fites connectades per la seua xarxa. Malgrat que en l’última dècada hem sigut testimonis de la desaparició i abandó de gran part d’aquests recursos, són una perfecta solució per a reforçar models sostenibles de mobilitat amb els quals vertebrar una estructura verda i oferir un relat coherent de la història de la comarca.

Objectius de la taula de mobilitat, oci i turisme responsables:

 • Analitzar la situació dels camins tradicionals de l’horta, les seues potencialitats i amenaces.
 • Elaborar estratègies que permeten la protecció, recuperació i posada en valor dels camins tradicionals, identificant possibles connexions que vertebren una estructura verda a la comarca.
 • Identificar les connexions per als vianants i ciclistes que vertebren el nucli paisatgístic de l’Horta i connectar diferents elements patrimonials.
 • Explorar el potencial dels camins per a crear un model territorial sostenible que aposte per la diversificació de la nostra oferta turística, cultural, esportiva i d’oci.
 • Definir infraestructures de serveis necessàries per a acollir l’oferta turística, cultural, esportiva i d’oci sota un model sostenible.

“URBANISME CONSCIENT”

Intermunicipalitat, recursos paisatgístics i planejament i normativa supramunicipal.

JUSTIFICACIÓ

El Camp d’Alacant, a més de ser punt d’interconnexió entre termes municipals, entre el passat i el present, entre la tradició i la tecnologia; és també, el pulmó verd de la comarca, per tant, un lloc ple d’oportunitats.

És important identificar si existeix una unitat de paisatge supramunicipal que valga la pena conservar i establir els motius urbanístics que ho justifiquen.

L’urbanisme és una eina important del nostre planejament que ens ajuda a regular els destins del sòl. Per això, organitzar adequadament l’espai permet potenciar el que en ell ocorre. És de vital importància replantejar-se el continu creixement dels municipis en detriment d’importants àrees verdes, en aquest cas en la qual es troben nombrosos béns catalogats.

En aquest territori convergeixen diverses unitats administratives les competències independents de les quals per a la valoració del sòl plantegen un repte per al reconeixement del paisatge cultural del camp d’Alacant.

Objectius de la taula d’Urbanisme Conscient:

 • Establir un pla supramunicipal de protecció de l’Horta que trenque les barreres geogràfiques.
 • Mantindre l’estat rural del pulmó verd de la comarca i delimitar una àrea de preservació davant l’evolució urbanística, que permeta crear una estructura verda.
 • Preservar els valors tradicionals mediterranis com a estratègia de rehabilitació rural.
 • Conscienciar sobre mínims, evitant la multiplicació d’infraestructures i potenciar l’ús d’energies renovables per a revitalitzar l’àrea.
 • Impulsar estratègies i nous models de territori per al desenvolupament sostenible de l’antiga horta de la comarca de L’Alacantí.

Cada taula de treball es desenvoluparà durant 6 SESSIONS.

En les tres primeres sessions els equips treballaran sobre les temàtiques pròpies, mentre que en les altres tres, es fusionaran totes les matèries en una única taula mixta de treball, integrant-se així els equips i les temàtiques.

En paral·lel, a les taules participatives, es desenvoluparan un conjunt de jornades formatives i itineraris per l’horta, tot això seguint el següent cronograma:

Us mantindrem informats.