Taules participatives TERRA

Taules participatives “TERRA”

Des del programa d’educació per a la ciutadania global “TERRA”, apostem per la sensibilització, protecció, restauració i posada en valor del patrimoni vinculat al Camp d’ Alacant com a principals referents per a la vertebració d’una comarca sostenible.

Per a això és vital formar a la ciutadania a través de la participació i el reconeixement del seu territori, conformant l’EQUIP AMBAIXADOR DE L’HORTA ALACANTINA, integrat per persones i entitats capaces de tindre iniciatives ciutadanes i traslladar a les administracions el seu interés i necessitat de protegir el Paisatge Cultural d’un territori percebut i valorat com el suport de la seua identitat i de la comarca.

Un dels objectius de “TERRA” és reformular els axiomes del nostre model urbanístic, social i econòmic amb la finalitat de construir un imaginari col·lectiu sobre el territori.

HIPÒTESI DE PARTIDA

Què passaria si recuperem part de la infraestructura verda que encara no s’ha perdut?

Les oportunitats del territori serien unes altres, sent vital:

  1. La restauració de cultius o zones verdes en els voltants dels monuments.
  2. Protegir els camins i les séquies, sanejant les aigües del pantà i reconnectant-les amb els municipis de l’Horta. 
  3. Reintegrar aquestes valuoses edificacions en el teixit productiu per a generar valor afegit al nostre sector serveis. 
  4. Impulsar un mercat de productes agroalimentaris pròxims i de qualitat.
  5. Crear una xarxa de parcs comunicats mitjançant vies reservades per a vianants i ciclistes, en la qual transitar per elles siga el millor llibre que existisca per a conéixer la nostra pròpia història. 
  6. Convertir els lligalls de l’antiga Horta en un dels vaixells insígnies de la nostra oferta turística i ciutadana, en un referent del nostre model de societat i identitat.

Sota aquestes premisses, volem generar un nou relate sobre el qual construir el futur del Camp d’Alacant.

SUMA’T!