Notícies Taules participatives

Resum Mesa #1 Urbanisme Conscient

El 12 de maig de 2021, abordem la temàtica d’urbanisme amb el grup de treball de ciutadanes i ciutadans participants en el projecte TERRA. Iniciem la sessió a partir de les següents reflexions:

Què entenem per “Paisatge”?

Quin és el valor del nostre territori?

Quina percepció tenim d’aquest?

Podríem gestionar-ho des d’una perspectiva comuna?

PROTEGIR PER A OBLIDAR?

Si es protegeixen els entorns, s’ha de pensar en la necessitat de revitalitzar l’espai mitjançant activitats productives que permetin el manteniment de les infraestructures i del sòl per a justificar la seva permanència. Aquesta aposta pot ser una alternativa consistent enfront d’un urbanisme depredador – alternativa a l’especulació del sòl de la “Costa” .

Des d’aquest grup de treball, proposem entendre les dinàmiques de participació pública en els Estudis de Paisatge, Instrument per a la Protecció, Ordenació i Gestió del Paisatge que té per objecte establir els principis, estratègies i directrius que permetin adoptar mesures específiques destinades a la catalogació, valoració i protecció del paisatge.

Per a això, treballem des de la següent reflexió: Creus que a través de la participació ciutadana es pot arribar a realitzar una aportació a un Estudi de Paisatge?

COMENCEM PER LA VALORACIÓ SOCIAL DEL PAISATGE, identificant Recursos Paisatgístics d’interès cultural, natural i d’interès visual.

Després vam reconèixer els aspectes més representatius del paisatge, entre ells: Llocs amb interès ambiental, cultural i patrimonial; Conflictes paisatgístics o canvis i problemes que afecten el paisatge; Llocs més freqüentats i Miradors del paisatge cap a elements de valor.

Els grups van treballar de manera distesa, debatent sobre les oportunitats i fortaleses del territori i dels Recursos Paisatgístics i Llocs analitzats. Es van localitzar les febleses i amenaces així com les àrees que necessiten millores i altres oportunitats a l’hora d’ordenar, protegir i gestionar el territori.

El perfil de les persones assistents, va ser molt variat. La constant en aquest procés formatiu-participatiu és TENIR INTERÈS PER MILLORAR EL FUTUR DE LA COMARCA, totes la veus són necessàries.

El treball realitzat serà la base per a PROPOSAR ESTRATÈGIES D’ACTUACIÓ Uneix-te!

T’esperem en la següent sessió, en la qual unirem les temàtiques d’Urbanisme i Patrimoni, serà el 2 de juny de 2021. Informa’t i participa.

Confirma assistència

PRESA ACCIÓ!