Notícies Taules participatives

Resumeixen Mesa #1 Mobilitat, Oci i Turisme Responsables

El 5 de maig de 2021, vam estar reunits entorn a la temàtica de Mobilitat, Oci i Turisme Responsables, per a analitzar la problemàtica i degradació paisatgística dels camins tradicionals de l’Horta d’Alacant, així com la seva falta de seguretat davant el trànsit ciclista i per als vianants i establir les bases per a elaborar estratègies d’acció amb les quals revertir l’actual procés de destrucció del patrimoni hortolà.

Quins són els reptes que suposaria per al nostre model turístic i d’oci integrar els camins i el seu patrimoni en una infraestructura verda per a la comarca, gràcies a una política de recuperació i posada en valor d’aquests recursos.

Mitjançant dinàmiques i debats, reflexionem sobre la percepció de l’oferta cultural, lúdica i d’oci dels municipis de la comarca i del model turístic actual. Igualment, definim les característiques morfològiques i paisatgístiques que defineixen els camins tradicionals i finalment, es va realitzar una pluja d’idees de possibles experiències que podrien desenvolupar-se en els camins.

mobilitat – benestar ciutadà – responsabilitat – ètica

Els grups de treball van analitzar sis grans problemàtiques, plantejant exemples concrets sobre cadascuna d’elles i posteriorment, identificant causes i conseqüències comunes. En la segona part de la sessió es va debatre sobre les febleses del nostre model turístic i d’oci així com sobre les oportunitats de recuperar els camins i el seu patrimoni vinculat a ells.