Notícies Taules participatives

Resum Mesa #1 Economia Sostenible

El 28 d’abril, es va dur a terme la sessió núm. 1 de la temàtica Economia Sostenible.

Identificació del context basi de la nostra economia actual i els seus principals riscos.

Les persones assistents, han compartit el seu propòsit per a posar en valor el paisatge cultural de l’horta alacantina, amb les seves experiències, motivacions, ofertes de productes, serveis i vivències com a consumidors aplicant algun principi de l’economia sostenible.

En la primera part, es va realitzar es va esmentar la importància de fomentar el valor que té el nostre territori. El consum local de productes i serveis “fets en el paisatge de l’horta d’Alacant” amb el propòsit no sols de donar valor a la nostra producció local sinó de generar sinergies entre actors que busquen fomentar aquests valors dins i fora del nostre territori.

Prenent com a base els Objectius de Desenvolupament Sostenible es va emfatitzar el treball sobre el ODS Núm. 12 “Producció i Consum responsable” i el ODS Nº17 “Aliances per a aconseguir els objectius”.

Després, vam tenir un espai per a reflexionar sobre el significat de l’horta. Es va prendre com a motivació, un fragment del documental “Renaixem”.

Es van analitzar els diferents sectors d’activitat que estan representats en les iniciatives i projectes de l’Equip Ambaixador de l’Horta Alacantina

Una vegada re-construïm, de manera conjunta, el significat del concepte “ECONOMIA SOSTENIBLE”, analitzem els principis del triple balanç i l’impacte que l’activitat d’una entitat o projecte té en les tres dimensions: social, econòmica i ambiental.

Els grups de treball van analitzar el risc de la pèrdua de valor econòmic del Paisatge Cultural de l’Horta d’Alacant, tant a nivell intern d’entitat o projecte personal, com a nivell extern.

Per a finalitzar, comencem a construir un mapa dels possibles motors econòmics del territori TERRA.