Esdeveniments Taules participatives05/05/2021

Taula Participativa 1- MOBILITAT, OCI I TURISME RESPONSABLES

Dades de l'esdeveniment

Data
05/05/2021 - 17.30 a 20.00h
Lloc
Sessió en línia
Temática
MOBILITAT, OCI I TURISME RESPONSABLES
Título
"APRENEM COL·LECTIVAMENT"

L’objectiu d’aquesta primera sessió és compartir experiències i realitzar un diagnòstic sobre la situació actual dels camins tradicionals de l’horta alacantina, identificar el seu potencial en el desenvolupament d’una oferta esportiva, cultural, turística i d’oci sostenible, així com analitzar la dinàmica de desaparició dels camins causada pels models de desenvolupament urbanístic de la comarca.

Recollir de manera clara problemes, necessitats i oportunitats comunes amb la finalitat de desenvolupar, en les taules successives, una estratègia comuna davant aquesta situació.

Què es treballarà en la sessió?

1- En un primer bloc de treball, es compartiran experiències i impressions entorn de l’oferta lúdica, turística i d’oci de la comarca, i de com poden els camins tradicionals de l’Horta contribuir a la seva millora. A la sala general s’intentaran definir les característiques morfològiques i paisatgístiques dels camins tradicionals.

2- Seguidament, es realitzarà un arbre de problemes amb els quals analitzar les principals dinàmiques que estan afavorint la seva desaparició i infrautilització.

3- Posteriorment es reflexionarà sobre les febleses del nostre model turístic i d’oci en els municipis hortolans, diferenciant la zona de costa de la zona d’interior, per a concloure analitzant les oportunitats que suposaria per al territori un canvi de política respecte als camins i recursos de l’horta.

Els camins tradicionals són un dels majors recursos paisatgístics amb els quals compta l’horta i no únicament pel seu caràcter pintoresc. Recorrent aquestes sendes, pots conèixer el relat històric de la comarca.

“La xarxa de camins em recorre, unint fragments del territori en els quals encara queda visible el testimoniatge d’un patrimoni que necessita ser valorat i reconegut”.

Ajuda’m a protegir-los!

La Sessió està dirigida a totes les persones que tinguin interès en aquesta temàtica.

Si t’interessa assistir, escriu-nos: proyectoterra@asfes.org

T’ESPEREM