Torre Villafranqueza

Estat de conservació
Desaparecida