Torre Juana

Estat de conservació
Bueno
Protecció
BIC

La Casa-Torre Juana se situa en el marge sud del Camí de la Cadena, en la zona de la Condomina-Sant Joan. El conjunt arquitectònic construït està compost per la casa que es planteja al voltant de la torre. En la parcel·la també es desenvolupa un jardí, que inclou una petita capella per al servei del conjunt. Tot el conjunt es troba avui molt ben condicionat per ser d’ús residencial dels seus actuals amos, i els seus tres volums li fan aparèixer, més que una torre defensiva medieval, un pintoresc habitatge unifamiliar.

Referències web

Referències bibliogràfiques

  • Varela Botella,S. (1995). Arquitectura Residencial en la huerta de Alicante, Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil Albert.
  • Guía de Arquitectura de la Provincia de Alicante, Alicante, Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante, 1999.
  • Guía de Arquitectura de Alacant (Tomo 1 y 2), Joan Calduch Cervera y Santiago Varela Botella, Ed.Comisión de Publicaciones del CSI 1979-1980.