Torre Ferrer

Estat de conservació
Bueno
Protecció
BIC