Torre del Palamó

Estat de conservació
Desaparecida