Torre de Don Vicente o del Capità Boasio o Villa García

Estat de conservació
Regular
Protecció
BIC