Torre Aguas o de Reixes

Estat de conservació
Mala
Protecció
BIC