Finca El de Carreres

Estat de conservació
Restos
Protecció
PARCIAL