TERRA

Estratègia d’actuació “TERRA”

Els objectius del programa d’educació per a la ciutadania global “TERRA” EL PAISATGE CULTURAL DEL CAMP D’ALACANT, Vertebrant una comarca sostenible, són:

OBJECTIU GENERAL: Contribuir a la protecció i posada en valor del Paisatge Cultural entorn a l’horta de l’Alacantí, vertebrant la comarca de manera inclusiva i sostenible, a través de la generació d’aliances i intercanvi d’aprenentatges i coneixements.

OBJECTIU ESPECÍFIC: Fomentar la participació activa de la ciutadania en la creació de metes compartides per al reconeixement del Paisatge Cultural del territori de l’horta alacantina.

La finalitat és propiciar una evolució en la dinàmica social, capaç de garantir la pervivència dels seus valors i del seu caràcter a través d’Aliances per a la configuració d’un model de ciutats sostenibles fonamentat en el paisatge cultural de l’horta alacantina..

Assegurar l’equitat intergeneracional, posar de manifest que tota una comunitat treballa conjuntament en la construcció d’una situació en la qual les futures generacions tenen el dret a una herència adequada que els permetrà un nivell de vida no menor al de la generació actual, tot l’anterior amb un enfocament participatiu, posant en valor i respectant tots els aspectes de la vida humana i del seu entorn, tenint en compte totes les identitats i atributs de la comunitat.

PROCÉS FORMATIU – PARTICIPATIU

El nostre programa educatiu es basarà en metodologies participatives per a generar un avanç significatiu en la humanització de les nostres ciutats, promoure noves aliances i economies socials vibrants, sustentables i inclusives, en les quals es revalore la identitat dels seus habitants i les singularitats d’un territori compartit en un context de globalització accelerada.

Investigació d’Acció Participativa

La Investigació d’Acció Participativa proporciona una metodologia per a analitzar i comprendre una realitat a partir de la identificació dels seus problemes, necessitats, capacitats i recursos, i permet l’apoderament i mobilització comunitària darrere de la seua capacitat transformadora cap a una evolució en la dinàmica social.

Per a això s’han planificat les següents línies d’actuació: